Håkon Moslet:  TRBNGR - Sagaen om Denimfolket, Gyldendal 2007

 

Se særlig ss. 11,497 og 521.

Tilbake