Linker til andre begeistringer                                         Tilbake         
         

 

 

www.genius-loci.no 

H.M.Kong Harald V legger ned grunnstenen til masovnsbygningen på Nes Jernverk 20. juni 2000. I midten Knut B. Aall, t.h. museets styreformann Terje Bodin Larsen.  Les mer om Næs Jernverksmuseum her.

www.genius-loci.no er et nettsted om psykisk helse  og sammenhengen til samfunn, arkitektur og stedsforståelse.

Ellinor Hamsuns Legat til Nørholms Bevaring og Stiftelsen Nørholm har som formål å bevare Nørholm som et minne om Knut og Marie Hamsuns hjem. Les mer om Legatet og Stiftelsen Nørholm her.

 

 

                  

Tarjei Bodin Larsen er et av de nye navnene på den norske kunstscenen.  Hans siste separatutstilling kan sees på Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand 18.september til 14. november 2010.  Les mer.
Katalogen Semiautomatic fra 2007 finner du her.

 

  Okkenhaug Den Stille Bølgen
Børs og katedral. 
Innsikt, utsikt og oppsikt!

Stiftelsen Byens Fornyelse er et nettverk av arkitekter, kunsthistorikere, skribenter og andre interesserte som arbeider for å gjøre de tradisjonsbaserte alternativer innen arkitektur og stedsutvikling kjent.

 

 

 
Med prosjektet "De klassiske undervisnings-
plansjene" henter
Senter for pedagogiske tekster    ved Høgskolen i Vestfold fram den kunst- og kulturskatt undervisnings-
plansjene i den gamle folkeskolen representerer. Mer om prosjektet her.
Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal presenterte Louis Moe for første gang i hans fødeby med utstillingen "Intermezzo" Sørlandets Kunstmuseum 
feirer sitt 10-årsjubileum med en stor utstilling i perioden 16.04-12.06.05 med 10 unge kunstnere fra Sørlandet.  Tarjei Bodin Larsen er en av utstillerne.
Mer om utstillingen her.

 

 

 

   

     

Til CV for Terje Bodin Larsen

                                                                                                                        Tilbake