TERJE BODIN LARSEN:                                                                   Tilbake

TRYKTE ARBEIDER, ARTIKLER  OG DEBATTINNLEGG 1971 - I DAG

2014

Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal – streif i Arendals bok- og avishistorie 1900-1950.
S
ånn var det - Årbok nr 20 for Arendal Historielag, Arendal 2014 ss. 173-196. 

Jacob Aall 1922-2009.  Fortuna: Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene.  Utg. av Næs Jernverksmuseum.
Nr. 5 2014
ss 122-124.

Forord.  I:  Arild Stubhaug:  Jacob Aall i sin tid.
Aschehoug Forlag 2014, ss. 7-8.

2013

Konsulatvesenets historie i Arendal.
Sånn var det -
Årbok nr 19 for Arendal Historielag, Arendal 2013 ss. 37-56.

2012

Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal - streif i Arendals bokhistorie 1830-1900.
Sånn var det -
Årbok nr 18 for Arendal Historielag, Arendal 2012 ss. 141-156.

2011

Bøker og trykk fra Arendals første trykkeri. Bøker av Jacob Aall.
Med innledning av Nils Voje Johansen:
Litt rundt etableringen av N.C. Halds Bogtrykkerie.
Utgitt i anledning Næs Jernverksmuseums seminar
Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte…Tvedestrand/Arendal 9. - 10. desember 2011

Angstetyde - nærlesing av en gal poet.
Essay om Terje Skulstad:  Asyl, Cappelen Forlag 1972.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr 3 2011 ss 279-293.

2010

Forord.  I: Den danske forbindelsen.  I Jacob Aalls fotspor i København og omegn
Jacob Aall-prosjektets Skrift nr. 3, utg. av Næs Jernverksmuseum, Tvedestrand, ss 5-6

2009

Han var saa tryg i sin viten” - en introduksjon til Vox Populi.
Essay om Knut Hamsun:   Paa gjengrodde Stier, Oslo 1949.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr 3 2008 ss 290-293.

Jacob Aall 1922-2009.  Minneord.
Agderposten, Tvedestrandsposten, Arendals Tidende, Fædrelandsvennen 27. mai 2009

2008

My Lobotomy: A Memoir
Essay om Howard Dully og Charles Fleming:  My Lobotomy:  A  Memoir, London 2008.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr 3 2008 ss 290-293. 

2007

Forord
Fortuna: Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene.  Utg. av Næs Jernverksmuseum.Nr. 3 2007 s 3.

Hilsen til 150-årsjubilanten
Sammen med Nils H. Thommesen i: Øyvind Bjorvatn (red):  Fra damp til diesel - ADS - ATS - Nettbuss Sør 1857-2007 - 150 år i samferdselens tjeneste. Arendal 2007 ss 187-188.

2006

Slår ny alarm om Nørholm
Agderposten 8. mars 2006

2005

Industriområde på Nørholm?
Agderposten, Fædrelandsvennen og Grimstad Adressetidende 10. august 2005

Sofastykke i olie.  
Samvirke, utgitt av FDB, København, nr 5 mai 2005, ss 72-75

2003

Forord
Fortuna:  Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene.  Utg. av Næs Jernverksmuseum.Nr. 1 2003 s. 3.

2002

Sivilingeniør Jacob Aall 80 år.  
Fædrelandsvennen og Tvedestrandsposten 24. desember 2002.

1999 

Religiøse og andre folkelige oljetrykk.
Samler & Antikkbørsen nr 5 s 22-25.

1998

Forord
Arne Nygård-Nilssen:  Norsk Jernskulptur I-II, Næs Jernverksmuseum Skrifter nr.3, ny utg. av Norske Minnesmerker. Forord ved Ulf Hamran og Terje Bodin Larsen.J.W. Cappelens Forlag 1944, s. 6.

Mannen fra Oljeberget.  Religiøse oljetrykk og andre folkelige bilder.
Utstillingskatalog Galleri Bomuldsfabriken Arendal 23.05-14.06 1998.

1995

          

Henrich Meldahl og Næs Verk
Forord sammen med Ulf Hamran i: Tegninger af Næs Iernverks Kakelovne ved Henrik Meldahl
Næs Jernverksmuseums Skrifter nr 1 ss 1-3.

1994

The International Group Agreement - What is in it for the Owner?
Outlook - The Greek Shipping Monthly, Athens.May 1994 pp 78-79

1993 

Sjørett ( sammen med amanuensis Pål Børresen)
Universitetsforlaget.  Utgitt med støtte fra Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer (ASO) og Universitetsforlagets Fond for læremiddelutvikling.

1991

Henrich Meldahl og Nes.
Årbok 1991 for Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, ss 29-36

1986

Arendal Orkesterforenings historie 1936-1986 (sammen med Erling Bang).
Utgitt av Arendal Orkesterforening, Arendal.

1985 

Oppgavesamling i sjørett  ( sammen med amanuensis Pål Børresen)
Agder Distriktshøgskoles Forlag, Kristiansand

Veiledning i oppgaveløsning til Oppgavesamling i sjørett (sammen med amanuensis Pål Børresen)
Agder Distriktshøgskoles Forlag, Kristiansand

1984

P & I Cover and the interests of Mortgagees.
Gard News, utgitt av Assuranceforeningen Gard, nr 93 s 3.

Towage Risks.
Gard News, utgitt av Assuranceforeningen Gard, nr 96 s 10.

1983

The Hamburg Rules - a fifth anniversary.
Gard News, utgitt av Assuranceforeningen Gard, nr 90 s 2-3.

Some aspects of Bills of Lading and computerisation.
Gard News, utgitt av Assuranceforeningen Gard, nr 91 s 8-9.

1980 

Torolv Solheim
Pax Leksikon, Pax forlag 1980, bind 6 s 3.

Juristene og den videregående skolen.
Juristkontakt, utgitt av Norges Juristforbund, ss 171-172

1979

Hilsen fra Sameland 
Anm. av A. Valkepiaa:  Helsing frå Sameland, Pax Forlag 1979. 
Fædrelandsvennen 10. juli.

Sykdom som myte og metafor 
Anm. av Susan Sontag:  Sykdom som metafor, Gyldendal 1979. 
Fædrelandsvennen 5. september.

1978

Nasjonal skald og arbeiderdikter 
Anm. av Per Sivle:  Skrifter i utval ved Bjarte Birkeland, Gyldendal 1977. 
Fædrelandsvennen 2. januar.

Renselse ved ateismen. 
Overs. av Olivier:  Purification by Atheism, i Allchin (red.): Orthodoxy and the Death of God,
London 1971. Ortodoks Røst nr 7 ss 27-48.

”Giftpølen” – en annerledes kriminalroman. 
Anm. av Helms:  Giftpølen, Århus 1977. 
Fædrelandsvennen 16. mai.

Norsk i embets medfør. 
Anm. av Finn-Erik Vinje:  Norsk i embets medfør, NKS-Forlaget 1976. 
Fædrelandsvennen 22. mai.
 

Det moderne samfunns myter. 
Anm. av Alain Robbe-Grillet:
  Topografi over en innbilt by, overs. og med innledning av
Bente Christensen, Solum Forlag 1978. 
Fædrelandsvennen 17. juni

Len Rakoffs tapte kjærlighet. 
Anm. av Kanter:  Len Rakoffs kãrlek, Stockholm 1977. 
Fædrelandsvennen 30. juni
  

Fossegrimen 
Pax Leksikon, Pax Forlag 1978, bind 2 s 414.

1977 

Alle år burde være barneår.  
Anm. av NORKONTAKT nr 8-76/barnenummer, utg. av Direktoratet for utviklingshjelp
Tiden/Sørlandet 5. januar.

Bli aldri soldat – Vietnamveteran om vold og frigjøring, om å være soldat og om å komme
hjem fra krigen
. 
Intervju med Jack Ramberg.
Ikkevold nr 1, s. 3.
  

Bjørg Vik for barn. 
Anm. av Bjørg Vik/Anne-Kari Bervell:  Gutten som sådde tiøringer, Pax Forlag 1976. 
Ikkevold nr 1, s. 12. 

Konfliktløsning og samfunn. 
Anm. av Anatol Pikas:  Konflikter kan løses, NKS forlaget 1976. 
Ikkevold nr 1 s. 12.

Hvor vil vi?  Norsk fredsbevegelse og frigjøring i den 3. verden. 
Ikkevold nr 2-3 s 2.

Av samme ætt. 
Anm. av Wolf Biermann og Victor Jara:  Et møte som aldri fant sted. 
Viser og samtaler ved Jon Arne Corell.  Pax forlag 1976. 
Ikkevold nr 2-3, s.17.

Bli aldrig soldat. 
Intervju med Jack Ramberg, se over.
Overs. til svensk.  PAX, utg. av Svenska Freds- og Skiljedomsføreningen, nr 3, 1. mai s 12-13

Om Forretningsstanden og Markedsførerens liv. Jens Bjørneboes siste skuespill. 
Anm. av Jens Bjørneboe: Dongery, Pax Forlag 1976. 

TUN, nr 1-2 s 91-92.

Akkord – om å arbeide i en arbeiderstat. 
Anm. av Miklos Haraszti:  Akkord, Gyldendal 1977. 
Ikkevold nr 5-6, s. 4.

Om to syn på virkeligheten. 
Anm. av F. Søgaard Andersen (red.):  Ikkevold – ide og virkelighed, København 1975. 
Ikkevold nr 5-6, s.5.

Tilbake til old-kirken – Rolf Johansen, Arendal, til prestegjerning i den russisk-ortodokse kirke. 
Intervju med stud.theol. Rolf Johansen.  Ill.: Ottar Johansen. 
Fædrelandsvennen 25. juli.

Den Ortodokse Kirke og Samfunnet. 
Av f. Georg Florovskij.
Overs. fra The Journal of Religious Thought 1950/51. 
Ortodoks Røst, Norsk Ortodoks Tidsskrift nr 5 ss 1-15.

       

Fossegrimen.  Artiklar og essays i utval 1954-1968. 
Innleiing av Georg Johannesen, etterord av Torolv Solheim.  Pax Forlag, 224 s.

Stat, rett, klasse. 
Anm. av Hans I. Kleven:  Den herskende klasse, Forlaget Ny Dag 1976. 
Hefte for Kritisk Juss nr 3-4, ss. 73-75.

Om å leve ”papirløst”. 
Anm. av Helge J.Thue:  Avtalt samliv, Gyldendal 1977. 
Fædrelandsvennen 18. november.

Kirken og Staten.
Overs. fra f. Sergij Bulgakov:  The Orthodox Church, New York 1935.

Ortodoks Røst nr 6 ss 15-22.

Kirken og Økonomien 
Overs. fra f. Sergeij Bulgakov:  The Orthodox Church, New York 1935.
Ortodoks Røst nr 6 ss 23-33.

Farvel til Bobseybarna 
Anm. av Bent Haller:  Katamaranen, København 1976. 
Fædrelandsvennen, 26. november.

Marcus Thrane og Sørlandet 
Anm. av Tore Pryser (red.):  Thranerørsla i norske bygder, Det Norske Samlaget 1977.Fædrelandsvennen 22. desember

1976

Når kapitalen sier. 
Lærestykke, Ikkevold utg. av Folkereisning mot krig nr 3 s. 3
 

Den nye jussen. 
Anm. av Bratholm og Sundby: Kritisk juss, Oslo 1976. 
Fædrelandsvennen 30. mars

Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens historie 
Anm. av TfAh nr 1/1976.  Ikkevold nr 4 s 12.

Diktning og illusjon. En gjennomgang av Finn Strømsteds forfatterskap. 
Fædrelandsvennen 27. april.
 

Søkelys på voldtekt. 
Anm. av Lykkjen:  Voldtekt – ei bok om kvinneundertrykking, Pax forlag 1976. 
Fædrelandsvennen 15. mai.

En reise til India og Nepal. 
Anm. av Sven Gjesdahl:  En ferd til India og Nepal, Alternativ Bokklubb 1976. 
Fædrelandsvennen 18. august.
 

Vietnam og vi. 
Et svar til Bernt Bakkevigs artikkel ”Leve det frie Vietnam” i Ikkevold 6-76 angående
Når kapitalen sier, se ovenfor.   
Ikkevold nr 7 s. 2.
 

God visebok. 
Anm. av Bøe m.fl: Tidene skifter, men kampen er den samme, Pax forlag 1976. 
Ikkevold nr 7 s 6.
 

Sammen med Elesztös Làszlò:  A vilàg forgalmi penzei ( Norvegia).  (En serie norske
minnemynter) Ill.:  Den Kongelige Mynt, Kongsberg. 
Forint, utg. av Magyar Nemzeti Bank, Budapest, nr 9 s.8.
 

Kirken om krig og militærnekting. 
Anm. av Austad og Ulstein:  Krig og Militærnekting, Aschehoug Forlag 1976.
Fædrelandsvennen 21. oktober.

Naturlig kost – giftfri føde. 
Anm. av P. Gringer:  Naturlig kost – giftfri føde, København 1971. 
Fædrelandsvennen 27. oktober.
 

Kristendom og militærnekting. 
Anm. av Austad og Ulstein:  Krig og militærnekting, se ovenfor. 
Ikkevold nr 8 s. 12.
  

Gnomen forteller. 
Anm. av Tore G. Bareksten: Gnomen forteller, Gyldendal 1976. 
Agderposten 8. november.
 

Opprustingen har i dag ingen militær hensikt. 
Anm. av Rustningskontroll og nedrustning, utg. av Utvalget for rustningskontroll og nedrustning,
Oslo 1976. 
Fædrelandsvennen 6. november.

Bjørg Vik for barna. 
Anm. av Bjørg Vik og Anne Kari Bervell:  Gutten som sådde tiøringer, Pax Forlag 1976. 
Fædrelandsvennen 8. desember.

Vi er her ennå. 
Dikt, TUN nr 4 s 35.

Opprustning, nedrustning, rustningskontroll. 
Anm. av Rustningskontroll og nedrustning, se ovenf. 
Ikkevold nr 9-10 s 14.

Kvinne-hverdag. 
Anm. av Ragnhild Agger:  Plasser, Pax forlag 1976. 
Ikkevold nr 9-10, s.14.

På helsa løs! 
Anm. av På helsa løs! Noveller og reportasjer fra arbeidsmiljø, Pax Forlag 1976. 
Ikkevold nr 9-10, s. 14 

Konflikter kan løses. 
Anm. av Anatol Pikas:  Konflikter kan løses, NKS-Forlaget 1976. 
Fædrelandsvennen 16. desember.

Dwie okolicznosciowe monety norweskie z 1975 (Two Norwegian commemorative coins in 1975).
Overs. av Andrzej Mikolajczyk, ill. Den Kongelige Mynt, Kongsberg. 
Lodzki Numizmatyk, Lodz, bd. XIV nr 1-4, s. 58 ff.

Nowa seria monet norweskich.  Koniec emisji monet 1 i 2 øre’owych. 
(A new series of Norwegian coins).  Overs. av Andrzej Mikolajczyk, ill. Den Kongelige Mynt, Kongsberg. 
Lodzki Numizmatyk, Lodz, bd. XIV nr 1-4, s. 60 ff. 

1975

Katedralenes mysterier. 
Anm. av P. Fulcanelli:  Katedralernes mysterier, København u.å. (1974)
Agderposten, 16. juni
 

En bok om en nordist. 
Anm. av William Hake:  En bok, Oslo 1974 
Agderposten 26. august.

Plantenes hemmelige liv. 
Anm. av Tompkins og Bird:  Planternes hemmelige liv I/II, København 1975. 
Agderposten, 30. september.
 

Generaler.
Dikt. Ikkevold, tidsskrift utgitt av Folkereisning mot krig, nr 9-10 s. 17.
 

(Til) Aasmund Brynildsens minne. 
Anm. av Ord om Aasmund Brynildsen til hans minne, Oslo 1974. 
Agderposten, 28. november. 

1973

Om helbredende urter og deres anvendelse. 
Anm. av M. Marcussen:  Helbredende urter, Allerød 1972. 
Agderposten 2.februar.

1972

Manu Solens Sønn
Yellow is the color

Bhajana (Jagannatha Dasa). Oversatt fra engelsk. 
Anmerkning i en reisedagbok. Dikt. 
Motbok 1, utg. av G. Molden, E.Blomberg, T.Bodin Larsen, J.Thygesen 

1971

Ordbok.
Dikt. Vinduet – Gyldendals tidsskrift for litteratur nr 3-4 s.80

Monety norweskie bite w Londynie ( De norske London-myntene) 
Lodzki Numizmatyk, Lodz, bd. 10 nr 2-3.