2.  Skipperne fra Kristiansand                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                           Hattie Louise og Sverre Martinius Larsen ca 1920

Min farfar Sverre Martinius Larsen var født på Oddernes ved Kristiansand 26. juli 1888, død i Kristiansand 16. august 1976. Han var gift med Hattie Louise Bodin, født i Boston, USA, den 18. november 1889, død i Kristiansand 8. mars 1944.

 

Hattie Louise og Sverre Martinius' tre sønner Helge, Ivar og Bjarne, ca 1930

Sverre M. Larsen var sjømann og kaptein. Han seilte bl.a. med seilskutene  "Støveren" og "Gudrun". "Støveren" var en firmastet bark med stålskrog bygget 1892 i England, under navnet "Beechbank".   Den var ett av de mange seilskip som ble solgt til de sørlandsrederne som fortsatt satset på seil ved dampskipenes inntog. I 1913 ble den kjøpt av rederiet E. Monsen & Co i Tvedestrand, deretter i 1916 etter et havari solgt videre til Sven O. Stray & Co. i Kristiansand, da den fikk navnet "Støveren".  Skipet gikk til opphugging i 1924. Med sine 2.228 GRT var "Støveren" et av Norges største seilskip.

SS "Støveren" av Kristiansand

I 1932 gikk Sverre Martinius i land, og ble ansatt i Tollvesenet, først på Flekkerøy og deretter på Lyngør.  Etter Hattie Louises død giftet Sverre M. seg igjen med Hildur Sofie Nielsen (9.10.1900-3.11.1975) fra Lyngør, kvinnen jeg kjente som min farmor.

Sverre Martinius'  foreldre var Syvert Larsen, født 30. september 1860 i på Birkeland i Birkenes, og Maren Andrea Pedersen født 29. august 1862 i Formo i Modum.  Syvert Larsen kom fra en familie av trelasthandlere og bønder vest og nord for Kristiansand, Maren Andrea fra en innvandret bergverksfamilie fra Modum. 

 

                                                                                                                                                                       Syvert og Maren Andrea Larsen

Syvert Larsen var sønn av gårdbruker Lars Simonsen Birkeland, født 16. februar 1824 på Egen i Hægebostad. Gift 17. desember 1874 med Inger Marie Olsdtr., født 6. desember 1825 i Hægebostad.

Maren var datter av møller Peder Olsen, født  19. desember 1837 på Formostrand i Modum  og Johanne Olsdtr., født 22. desember 1834 på Offerberget i Modum. Familien flyttet i 1875 til Nes Verk ved Tvedestrand, og flyttet deretter videre til Kristiansand.

                                                                                                                                           Dorthea og Hans Bodin

Hattie Louise Bodins foreldre var Hans Bodin og Dorthea Tallaksen, som hadde utvandret til Boston fra Flekkefjord på 1880-tallet.  Hans Bodin's familie hadde innvandret til Kristiansand fra Tyskland på 1700-tallet.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kilder:  Intervju med Sverre M. Larsen, NRK Sørlandet 26. februar 1975.
            Norsk Tollkalender 1935, s. 37

 

Billedarkiv

Tilbake